LỚP ( 11/2012) MỖI KHÓA HỌC 30 TIẾT/ 1 THÁNG 

Download
KHÓA 1.doc
Microsoft Word Document 332.1 KB
Download
KHÓA 2.doc
Microsoft Word Document 519.1 KB
Download
KHÓA 3.doc
Microsoft Word Document 422.7 KB
Download
KHÓA 4.doc
Microsoft Word Document 99.0 KB
Download
viet tu moi cap 1 2 3.pdf
Adobe Acrobat Document 373.3 KB
Download
viet 5 doan van.pdf
Adobe Acrobat Document 774.4 KB
Download
viet bai hat.pdf
Adobe Acrobat Document 752.8 KB
Download
请把下面的句子译成中文.pdf
Adobe Acrobat Document 95.1 KB
Download
KHÓA 5+6 YY -陈春孝筛选.pdf
Adobe Acrobat Document 246.1 KB
Download
CÁC LOẠI TRÁI CÂY---NGUYỄN LINH TRUYỀN
水果类---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.6 MB
Download
CÁC LOẠI RAU CỦ --- NGUYỄN LINH TRUYỀN
蔬菜篇---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 2.8 MB
Download
CÁC LOẠI ĐỘNG VẬT --- NGUYỄN THANH XUÂN
动物篇---阮青春.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.3 MB
Download
CÁC MÔN THỂ THAO--- MÃ THỊ KIỀU TRINH
体育运动---马氏娇贞.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 1.1 MB
Download
ĐỘNG VẬT QUEN THUỘC--- NGUYỄN LINH TRUYỀN
动物篇之熟悉的动物---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 3.3 MB
Download
CÁC LOẠI CÔN TRÙNG --- NGUYỄN LINH TRUYỀN
动物篇之昆虫---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 4.9 MB
Download
DUNG CU GIA DINH
家具篇---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 4.6 MB
Download
DO DUNG HOC SINH
学生用品---阮灵传.ppt.pps
Microsoft Power Point Presentation 6.0 MB
Download
DUNG CU NHA TAM
dung cu nha tam.rar
compressed file archive 2.1 MB
Download
DUNG CU NHA BEP
家具之厨具篇.rar
compressed file archive 5.2 MB

LỚP ( 11/03/2013) MỖI KHÓA HỌC 30 TIẾT/ 1 THÁNG 

Download
KHOA 1 (2).doc
Microsoft Word Document 649.0 KB
Download
KHÓA 2 (2).doc
Microsoft Word Document 151.2 KB